قیمت جدید انواع لاستیک هانکوک در بازار

لیست قیمت جدید لاستیک هانکوک موجود در بازار اعلام شد.

به گزارش تایر نیوز، لیست قیمت جدید انواع لاستیک هانکوک موجود در بازار  تهران  اطلاع رسانی شد.

جزئیات قیمت:

هانکوک

سایز قیمت هر حلقه لاستیک
(تومان)
قیمت تایر ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۶.۳۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۳.۶۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۲.۶۰.۱۷ ۴.۴۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۲۵.۵۵.۱۷ ۴.۹۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۴.۱۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۴۵.۴۰.۱۹ ۶.۷۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۳.۰۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۳۵.۵۰.۱۸ ۶.۵۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۱۹۵.۵۵.۱۵ ۳.۴۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۲۵.۶۵.۱۷ ۵.۰۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۳.۷۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۱۶۵.۶۰.۱۴ ۲.۴۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۴۵.۴۵.۱۸ ۶.۵۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۳.۴۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۳۵.۵۵.۱۹ ۶.۰۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۲۵.۵۵.۱۸ ۶.۳۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۳۵.۵۰.۱۸ ۵.۹۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۴۵.۴۵.۱۸ ۶.۱۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۴۵.۷۰.۱۶ ۶.۱۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۴.۷۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۴.۵۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۶۵.۶۵.۱۷ ۶.۴۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۳۵.۴۵.۱۸ ۶.۲۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵.۶۵.۱۵ ۳.۶۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۱۵.۴۵.۱۸ ۴.۳۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۲۵.۵۵.۱۶ ۴.۵۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۴.۱۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۳۵.۵۵.۱۹ ۶.۲۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۳۵.۴۵.۱۸ ۶.۱۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۲۵.۴۵.۱۷ ۵.۲۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۲۵.۵۵.۱۸ ۶.۱۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۱۹۵.۵۵.۱۶ ۴.۷۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۱۵.۵۵.۱۷ ۴.۶۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۲۵.۵۰.۱۸ ۶.۳۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۴.۱۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۶.۸۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۵.۰۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۱۹۵.۵۰.۱۶ ۴.۸۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۶۵.۶۵.۱۷ ۷.۲۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۴۵.۶۰.۱۸ ۶.۷۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۳.۴۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۶.۷۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۱۵.۶۵.۱۵ ۴.۴۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۳۵.۵۰.۱۹ ۷.۱۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۱۹۵.۵۵.۱۵ ۳.۶۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۱۵.۴۵.۱۸ ۶.۲۵۰.۰۰۰
قیمت تایر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۲.۹۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۱۵.۷۵.۱۵ ۵.۵۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۴۵.۴۵.۱۹ ۸.۰۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۶.۱۰۰.۰۰۰
قیمت تایر ۲۴۵.۵۰.۱۸ ۷.۵۰۰.۰۰۰

کد خبر 156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha