• کارنامه مالی شرکتهای لاستیک ساز در اردیبهشت ماه/ ثبت رکورد «پکرمان» با بیشترین میزان فروش در صنعت

    تایر نیوز خبر می دهد؛

    کارنامه مالی شرکتهای لاستیک ساز در اردیبهشت ماه/ ثبت…

    شرکت‌های لاستیک و پلاستیک در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ موفق به فروش ۳۷۰۵.۴۹ میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل ۵۴ درصد افزایش پیدا کرده است. فروش صادراتی ۹۴ میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل ۵۸ درصد افزایش یافت شرکت پاسا با ۶۷ میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد. شرکت پکرمان با ثبت ۱۱۲۶ میلیارد تومان، بیشترین میزان فروش در ببین شرکت‌ها داشت.

تیتر دو سرویس